GDPR & OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme, že jste navštívili mé zásady ochrany údajů. Tento web můžete používat bez nutnosti poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud si chcete zakoupit jakékoli fotografické služby, bude nutné zpracování některých osobních údajů. Jakékoli osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s jakýmikoli zvláštními předpisy o ochraně údajů v České republice.

Zásady ochrany osobních údajů

Tato zásada vysvětluje, kdy a proč shromažďuji osobní údaje o lidech, kteří navštíví můj web, jak je používám a udržuji v bezpečí. Zásady se mohou čas od času změnit a použitím mého webu souhlasíte s tím, že budete těmito zásadami vázáni.

Kdo shromažďuje a má přístup k informacím?

Radek Cepelak Photography je správcem veškerých dat, která procházejí webem, a já jsem jediný, kdo bude mít přístup k těmto informacím a těmto informacím:

Nikdy nebudu prodávat ani pronajímat vaše informace třetím stranám
Nikdy nebudu sdílet vaše informace s třetími stranami pro žádné marketingové účely.

Jaký typ informací se shromažďuje?

Informace získávám prostřednictvím svého webu třemi způsoby: anonymně, přímo a třetí stranou.

1. Anonymně: Anonymní informace, které shromažďuji, mohou zahrnovat vaši IP adresu, ať už používáte počítač, tablet nebo telefon, v které zemi se nacházíte, ke kterým webovým stránkám se dostanete a jak dlouho můžete strávit prohlížením mého krásného webu stránky.
2. Přímo: Přímé informace, které shromažďuji, jsou, když zadáte dotaz, zakoupíte produkty nebo zakoupíte fotografickou službu. Budou to vaše jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a podrobnosti o vaší události.
3. Třetí strana: Pokud ode mě zakoupíte produkt nebo službu pomocí metody platby bankovním drátem, nebudu mít informace o vašem účtu k dispozici, ale shromažďuje je bankovní instituce, která se specializuje na bezpečné online zachycení a zpracování. Jedinými informacemi, které dostanu od třetí strany, jsou oznámení o tom, že k transakci došlo, se jménem příjemce platby, s datem a částkou transakce.

Jak se vaše informace používají?

Budu používat veškeré informace, které nám poskytnete:

1. Proveďte veškeré závazky vyplývající ze smluv uzavřených vámi a mnou
2. Hledejte své názory nebo komentáře ke službám, které poskytuji.
3. Informujte vás o všech změnách v mých službách.

Vaše osobní údaje o mých systémech budu uchovávat tak dlouho, jak je stanoveno v jakékoli příslušné smlouvě, kterou máte se mnou, nebo maximálně po dobu 10 let.

Kdo má přístup k vašim informacím?

Jediným, kdo má jakýkoli přístup k jakýmkoli informacím shromážděným prostřednictvím mého webu nebo jiné komunikace, je Radek Cepelak Photography, a tyto informace:
1. Nikdy nebudu prodávat ani pronajímat vaše informace třetím stranám
2. Nikdy nebudu sdílet vaše informace s třetími stranami pro žádné marketingové účely.

Přímý marketing

Radek Cepelak Photography negeneruje informační bulletin, nenabízí žádné předplatné a negeneruje hromadné nebo přímé e-mailové záběry pro marketing. Pokud vás budu kontaktovat, bude se jednat o dotaz, který jste provedli, nebo o jakékoli fotografické služby, na nichž jsme se dohodli. Veškerá komunikace vám bude zaslána přímo ode mě.

Profilování

Zde se analyzují osobní údaje, aby se vytvořil profil vašich zájmů a preferencí, abyste mohli být kontaktováni s informacemi relevantními pro vás. Nemám žádné informace, které shromažďuji.

 

Bezpečnostní opatření

Pokud poskytnete jakékoli osobní údaje, podniknu kroky k zajištění toho, aby se s nimi zacházelo bezpečně za účelem ochrany ztráty, zneužití nebo změny jakýchkoli informací. Můj web je chráněn pomocí SSL a na zabezpečené stránce se ve webovém prohlížeči zobrazí ikona zámku, která ukazuje, že je stránka zabezpečená. Veškeré informace poskytované přes internet nemohou být nikdy stoprocentně bezpečné. V důsledku toho, i když se snažím chránit vaše osobní údaje, nemohu zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které mi předáte, a činíte tak na své vlastní riziko. Jakmile dostanu vaše informace, snažím se zajistit jejich bezpečnost a pokud jsem vám dal heslo, které vám umožní přístup k mým webovým galeriím, jste zodpovědní za sdílení tohoto hesla.

Použití „cookies“

Podobně jako mnoho jiných webů používá Radek Cepelak Photography soubory cookie webových stránek. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Soubory cookie shromažďují anonymní statistická data o vašich procházení a neidentifikují vás jako jednotlivce. Používám například soubory cookie, abych zjistil, kolik návštěvníků jsem měl, jak dlouho na webu tráví, ať už používají počítač, tablet nebo mobilní telefon, a v které části země se nacházíte. Tato data mi pomáhají vylepšovat web a poskytovat lepší služby. Veškeré informace o návštěvnících zpracované soubory cookie se ukládají na můj web a do prohlížeče počítače uživatele.